Copyright © Filip Staes

 

Duiker***

In het 1* en 2* brevet werd de nadruk gelegd op het aanleren van duiktechnieken. Met andere woorden, je leert duiken.

In het 3* brevet volg je een trainingsprogramma dat van je een volwaardige duikleider zal maken. Tijdens je zwembadopleiding zal men aandacht schenken aan duikveiligheid, duikleiderschap, speciale technieken.

Pas nadat al deze onderwerpen aan bod zijn gekomen en je fysiek en mentaal getoond hebt een duikleider te zijn ben je klaar voor je zwembadexamen.


Homologatievoorwaarden:
± 15 zwembadlessen
Theorielessen volgen
6 maand 2* duiker zijn
30 duikuren
60 duiken waarvan:
- 40 duiken tussen 10 en 30 m
- 25 duiken in de zone 25-30 m
- 4 duiken in Zeeland
- 4 duiken vanaf een boot
Geslaagd zijn in de openwaterproeven
Geslaagd in theoretisch en praktisch examen
Inschrijven in DIVES: meer ifnormatie
Dieptebeperking:
Maximum 40 m
Uitzondering:
3*D gehomologeerd voor 1 februari 2005 (cf. CMAS-kaartje) mogen duiken tot 57m i.p.v. tot 40m.